Jordhamn Öland

Jordhamn, Öland

Skurverket i Jordhamn är uppfört 1905.  Stenar har skurats (slipats) här fram till 1930 då andra maskiner gjorde jobbet effektivare. Den främsta användningen för den skurade stenen var som golvbeläggning i kyrkor och bostadshus. Det vinddrivna skurverket är en vidareutveckling av en skurvandring som drevs av oxar eller hästar.

Image data

Serial number: 
Ö002
Available formats: 
jpg
Image format: 
Colors: 
Specialties: 
Season: 

Begär offert

Begär offert